Search…
🖥
Screens - przegląd możliwości
Strona Screens to miejsce, które planujemy rozwijać po wydaniu pierwszej wersji UI Kit'a. Jej celem jest gromadzenie pełnych layoutów, stanowiących inspirację dla designerów korzystających z naszej biblioteki komponentów. W tej sekcji, podobnie jak we Frames, nie pojawia się żaden nowy komponent.
Last modified 1yr ago
Export as PDF
Copy link