Search…
FAQ

Czym różni się Material Design od Material UI?

Material Design to styl graficzny stworzony przez firmę Google. Opisuje on konkretne podejście do projektowania aplikacji obejmując m.in. takie zagadnienia, jak: ułożenie elementów, dostępność, typografia, kolorystyka, czy interakcje. Wytyczne Material Design'u są publicznie dostępne na stronie https://material.io/design, dzięki czemu każdy może z łatwością wdrożyć jego założenia w realizowane przez siebie projekty.
Material UI to biblioteka wykorzystywana przez programistów do tworzenia aplikacji webowych. Została ona oparta o standardy opisane w ramach Material Design'u i zawiera obecnie ponad 120 komponentów, które developerzy mogą wykorzystywać w swoich aplikacjach. Kod biblioteki jest publicznie dostępny a jej dokumentacja znajduje się pod adresem https://material-ui.com.

Dlaczego niektóre style oraz komponenty odbiegają wymiarami od oficjalnych wytycznych Material Designu?

Wszystkie style i komponenty wzorowane były na bibliotece Material UI. Dzięki temu jako designer możesz mieć pewność, że stworzone na ich podstawie mockup'y będą mogły zostać przełożone na kod w identycznej formie i przy niewielkim nakładzie czasu. Biblioteka, na której się wzorowaliśmy implementuje zasady opisane przez Google w dokumentacji Material Designu, jednak w niektórych przypadkach wykorzystuje inne wymiary.
Last modified 1yr ago